اخبار

اخذ تائیدیه GMP

1395/05/18

اخذ تائیدیه GMP

GMP Certificate


شرکت دارو سازی بهستان تولید با بکارگیری نیرو های متخصص و استفاده از دستگاه های پیشرفته ی روز دنیا، در تاریخ 1395/02/22 موفق به دریافت گواهینامه از سازمان غذا و دارو گردید.