info@behestan-mfg.com
تلفن : +98 (21) 88647348 - +98 (21) 88647349
English

تست سلامت روحی و روانی

1. هنگامی که غمگین و ناراحت هستید, آیا می توانید علت نناراحتی خود را پیدا کنید؟

2. هر چند وقت یک بار شما چیزهایی را خریداری می کنید, ولی واقعا نمی توانید از پس هزینه های آن ها برآیید؟

3. آیا شده که حرفی بزنید و بعد از گفتن آن پشیمان شده باشید؟

4. وقتی کسی شما را عصبانی کند, در این صورت شما:

5. معمولا چند مدت طول می کش که به خواب بروید؟

6. معمولا در چه شرایطی به خود این اجازه را می دهید که گریه کنید؟

7. آیا احساس می کنید که دوستان خوبی دارید؟

8. تا چه حد به توانایی ها و استعدادهایتان اطمینان دارید؟

9. چه چیزی باعث شادی و رضایت بیشتر در شما می شود یا به عبارتی باعث ایجاد انگیزه بیشتر در کارهایتان است؟

10. از نظر من شادی و خوشبختی هر کس عمدتا بر پایه: