info@behestan-mfg.com
تلفن : +98 (21) 88647348 - +98 (21) 88647349
English

اخبار

اقدام جهت اخذ ایزو 17025

اقدام جهت اخذ ایزو 17025

تاریخ خبر:   1395/07/20
  • این استاندارد تعیین کننده الزمات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه آزمون می باشد . این استاندارد نظام مدیریتی و الزمات فنی آزمایشگاه را مورد هدف قرار می دهد . نظام مدیریتی در این استاندارد به ساختار سازمان برای مدیریت فرآیندها و یا فعالیت های آن اطلاق می شود که منابع ورودی سازمان و محصولات یا خدمات آن را به گونه ای تبدیل می کنند که برآورنده اهداف سازمان یا نیازمندیهای کیفی مشتری های آن باشد و در عین حال با مقررات بیرونی سازمان نیز تطابق داشته باشد . این استاندارد به گونه ای تدوین شده که الزامات استاندارد ISO9001 که به خدمات آزمون مربوط می شود را شامل گردد . شرکت داروسازی بهستان تولید در نظر دارد ایزو 17025 را در سال 1394 مستقر نماید .

(3 رای )
   871